tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: C# 7, 7.1, 7.2 a 7.3/8.0 (Olomouc)

25 Apr 2018 1 mins C#, Presentations & Speaking

Máte rádi C#? A ztrácíte se v aktuální rychlé kadenci verzí? Mám pro vás řešení – WUG 2.5.2018 od 17:00 v Olomouci. Všechno dáme do kupy a srovnáme si to v hlavě.

C# v poslední době velmi rychle přidává nové funkce. Malé funkce v minor verzích, ale připravuji se i velké změny do major verze (verzí). Co je tedy dostupné v C# 7, 7.1, 7.2 a jak to začít používat. A co nás ceká v 7.3 a hlavně ve verzi 8.0?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.