tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Entity Framework Core 2.1 (Ostrava + Praha)

12 Jul 2018 1 mins Entity Framework Core, Presentations & Speaking

Ačkoli jsou prázdniny klidnější období v IT, WUG Ostrava a Praha nezahálí a frčí na vlně Entity Frameworku Core 2.1. Já tu vlnu ještě víc zvednu 19.7.2018 od 17:00 v Ostravě a 21.8.2018 od 17:30 v Praze. Takže doufám, že bude hnusně a dorazíte. 😃

Současně s novou verzí .NET Core 2.1 byla uvolněna i nová verze EF Core 2.1. Co je tedy v EF Core 2.1 nového? Proč všichni o 2.1. mluví? Da se již 2.1 reálné použít nebo jsou ještě oblasti, které pokulhávají?

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.