tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Entity Framework Core 2.1 (Ostrava + Praha)

12 Jul 2018 Entity Framework Core, Presentations & Speaking

Ačkoli jsou prázdniny klidnější období v IT, WUG Ostrava a Praha nezahálí a frčí na vlně Entity Frameworku Core 2.1. Já tu vlnu ještě víc zvednu 19.7.2018 od 17:00 v Ostravě a 21.8.2018 od 17:30 v Praze. Takže doufám, že bude hnusně a dorazíte. 😃

Současně s novou verzí .NET Core 2.1 byla uvolněna i nová verze EF Core 2.1. Co je tedy v EF Core 2.1 nového? Proč všichni o 2.1. mluví? Da se již 2.1 reálné použít nebo jsou ještě oblasti, které pokulhávají?

Video

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.