tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Entity Framework Core 2.1 (Ostrava + Praha)

12 Jul 2018 1 mins Entity Framework Core, Presentations & Speaking

Ačkoli jsou prázdniny klidnější období v IT, WUG Ostrava a Praha nezahálí a frčí na vlně Entity Frameworku Core 2.1. Já tu vlnu ještě víc zvednu 19.7.2018 od 17:00 v Ostravě a 21.8.2018 od 17:30 v Praze. Takže doufám, že bude hnusně a dorazíte. 😃

Současně s novou verzí .NET Core 2.1 byla uvolněna i nová verze EF Core 2.1. Co je tedy v EF Core 2.1 nového? Proč všichni o 2.1. mluví? Da se již 2.1 reálné použít nebo jsou ještě oblasti, které pokulhávají?

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.