tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

DotNET Talks, vol.1

30 Sep 2018 1 mins Entity Framework Core, Presentations & Speaking

Už příští týden se uskuteční nová akce s názvem DotNET Talks. Moje přednáška “Unit Testing s Entity Framework Core” se podívá na to jak “unit” testovat kód, který využívá Entity Framework Core. Díky “čerstvosti” Entity Frameworku Core jsou možnosti o poznání lepší než tomu bylo u Entity Frameworku 6. Jak to vypadá, tak ještě pár míst můžete urvat, tak neváhejte…

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.