tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

DotNET Talks, vol.1

30 Sep 2018 1 mins Entity Framework Core, Presentations & Speaking

Už příští týden se uskuteční nová akce s názvem DotNET Talks. Moje přednáška “Unit Testing s Entity Framework Core” se podívá na to jak “unit” testovat kód, který využívá Entity Framework Core. Díky “čerstvosti” Entity Frameworku Core jsou možnosti o poznání lepší než tomu bylo u Entity Frameworku 6. Jak to vypadá, tak ještě pár míst můžete urvat, tak neváhejte…

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.