tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Asynchrónne a paralelné programovanie v .NET-e (Košice)

3 Oct 2018 1 mins Presentations & Speaking

Tak to vypadá, že se podívám do Košic. Na WUGu si povíme něco o asynchronních a parallelních věcech a jak to celé do sebe zapadá a co je “pod tím”.

Naposledy jsem tam byl na maratonu v roce 2012 a poměrně dobře si pamatuju segment 30. – 35. km. “Lehce” 😃 jsem potkal “zeď”. Naštestí jsem to do cíle “dotlačil”. Tak snad WUG zvládnu lépe. 😃 Určitě přijďte.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.