tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Asynchrónne a paralelné programovanie v .NET-e (Košice)

3 Oct 2018 1 mins Presentations & Speaking

Tak to vypadá, že se podívám do Košic. Na WUGu si povíme něco o asynchronních a parallelních věcech a jak to celé do sebe zapadá a co je “pod tím”.

Naposledy jsem tam byl na maratonu v roce 2012 a poměrně dobře si pamatuju segment 30. – 35. km. “Lehce” 😃 jsem potkal “zeď”. Naštestí jsem to do cíle “dotlačil”. Tak snad WUG zvládnu lépe. 😃 Určitě přijďte.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.