tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Microsoft Developer Days & Azure DevOps Bootcamp 2018

5 Nov 2018 1 mins Presentations & Speaking

Následující pondělí se koná akce s názvem Microsoft Developer Days & Azure DevOps Bootcamp 2018. Já vám povím něco o Azure CosmosDB jako možnosti jak škálovatelně ukládat a hlavně získávat data. Kromě toho je na konci akce (a samozřejmě i v průběhu) vyhrazen čas na konzultace a “networking”. Máte-li tedy chuť něco prodiskutovat, nezapomeňte dorazit.

Azure CosmosDB je databáze s globálním škálováním a dostupností. Podporuje několik modelů ukládání a konzistence. Má garantovanou dobu odezvy bez ohledu na data. A to vše jako služba v Azure. Wow! Je to opravdu tak přímočaré? Nebo je nadšení třeba krotit? Vysvětlím vám, jak CosmosDB funguje, na co se dá použít a uvidíme jestli je nadšení podloženo daty (třeba i těmi uvnitř DB 😉).

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer, .NET, C# and Firebird expert, focusing on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.