tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Microsoft Developer Days & Azure DevOps Bootcamp 2018

5 Nov 2018 1 mins Presentations & Speaking

Následující pondělí se koná akce s názvem Microsoft Developer Days & Azure DevOps Bootcamp 2018. Já vám povím něco o Azure CosmosDB jako možnosti jak škálovatelně ukládat a hlavně získávat data. Kromě toho je na konci akce (a samozřejmě i v průběhu) vyhrazen čas na konzultace a “networking”. Máte-li tedy chuť něco prodiskutovat, nezapomeňte dorazit.

Azure CosmosDB je databáze s globálním škálováním a dostupností. Podporuje několik modelů ukládání a konzistence. Má garantovanou dobu odezvy bez ohledu na data. A to vše jako služba v Azure. Wow! Je to opravdu tak přímočaré? Nebo je nadšení třeba krotit? Vysvětlím vám, jak CosmosDB funguje, na co se dá použít a uvidíme jestli je nadšení podloženo daty (třeba i těmi uvnitř DB 😉).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.