tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Vertikální půlkilometr na schodech

5 Nov 2018 1 mins Running

Dostali jsme s Davidem Gešvindrem takový “zajímavý” nápad. V budově Gopasu v Praze je docela dost pater a po obědě, v rámci lepšího trávení a protažení, chodíme nahoru po schodech. Ve skutečnosti jdeme většinou z -2. až do 11. patra pro extra body. 😃 No a co třeba zkusit chodit nahoru a dolů…

…tak dlouho, dokud nenastoupáme celý vertikální kilometr. V přírodě je to zajímavější, ale schody jsou taky výzva (i mentální). Protože jsme se rozhodli chodit oběma směry, začneme na půlkilometru a uvidíme jak to půjde a kolik času to zabere. Možná časem dáme celý kilometr.

Pokud tohle čtete, tak už stoupáme. Více info posléze. Máme hotovo. Schodů je celkem 276 a jeden má výšku 17 cm. To jest 46,92 m na jedno kolo. Dal jsem jich pro jistotu 12. David použil Apple Watch, a šel přesně na 500 m (skoro). Bez nějakých extrémů jsem měl pod hodinu hotovo.

Jaká další věc nás napadne? 😃

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.