tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Vertikální půlkilometr na schodech

5 Nov 2018 1 mins Running

Dostali jsme s Davidem Gešvindrem takový “zajímavý” nápad. V budově Gopasu v Praze je docela dost pater a po obědě, v rámci lepšího trávení a protažení, chodíme nahoru po schodech. Ve skutečnosti jdeme většinou z -2. až do 11. patra pro extra body. 😃 No a co třeba zkusit chodit nahoru a dolů…

…tak dlouho, dokud nenastoupáme celý vertikální kilometr. V přírodě je to zajímavější, ale schody jsou taky výzva (i mentální). Protože jsme se rozhodli chodit oběma směry, začneme na půlkilometru a uvidíme jak to půjde a kolik času to zabere. Možná časem dáme celý kilometr.

Pokud tohle čtete, tak už stoupáme. Více info posléze. Máme hotovo. Schodů je celkem 276 a jeden má výšku 17 cm. To jest 46,92 m na jedno kolo. Dal jsem jich pro jistotu 12. David použil Apple Watch, a šel přesně na 500 m (skoro). Bez nějakých extrémů jsem měl pod hodinu hotovo.

Jaká další věc nás napadne? 😃

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.