tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Co čekat ve světě .NETu v roce 2019 (Brno)

4 Jan 2019 1 mins .NET, .NET Core, C#, Presentations & Speaking

Nový rok 2019 nám začal, a tak nebude od věci se podívat co nás čeká (a asi ani nemine) za novinky a změny ve světě vývoje .NET aplikací na WUGu v Brně 15.1.2019 od 17:00. Představíme si praktický dopad jednotlivých novinek z různých pohledů, jejich očekávanou časovou dostupnost i jak se na jejich příchod již nyní připravit.

Podíváme se zhruba – možná něco navíc, možná o něco méně – na tato témata.

 • .NET Standard 2.1
 • .NET Core 2.2, ASP.NET Core 2.2, EF Core 2.2
 • .NET Core 3.0
 • .NET Framework 4.8
 • WinForms, WPF open-source
 • C# 8
 • VS 2019
 • Blazor
 • IntelliCode
 • Azure Functions + Python
 • .NET Foundation
 • VS Live Share
 • Xamarin.Forms 4.0

Prezentace

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.