tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Co čekat ve světě .NETu v roce 2019 (Zlín)

11 Feb 2019 1 mins .NET, .NET Core, C#, Presentations & Speaking

Nový rok 2019 nám začal, a tak nebude od věci se podívat co nás čeká (a asi ani nemine) za novinky a změny ve světě vývoje .NET aplikací na WUGu ve Zlíně 21.2.2019 od 17:30. Představíme si praktický dopad jednotlivých novinek z různých pohledů, jejich očekávanou časovou dostupnost i jak se na jejich příchod již nyní připravit.

Podíváme se zhruba – možná něco navíc, možná o něco méně – na tato témata.

 • .NET Standard 2.1
 • .NET Core 2.2, ASP.NET Core 2.2, EF Core 2.2
 • .NET Core 3.0
 • .NET Framework 4.8
 • WinForms, WPF open-source
 • C# 8
 • VS 2019
 • Blazor
 • IntelliCode
 • Azure Functions + Python
 • .NET Foundation
 • VS Live Share

Prezentace

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.