tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Global Azure Bootcamp 2019

20 Apr 2019 Azure, Azure Cosmos DB, Presentations & Speaking

Global Azure Bootcamp 2019. Jeden den, Azure po celém světě. A taky v Praze. I já přispěju svojí troškou do mlýna a povím vám něco o Azure Cosmos DB.

Azure CosmosDB je databáze s globálním škálováním a dostupností. Podporuje několik modelů ukládání a konzistence. Má garantovanou dobu odezvy bez ohledu na data. A to vše jako služba v Azure. Wow! Je to opravdu tak přímočaré? Nebo je nadšení třeba krotit? Vysvětlím vám, jak CosmosDB funguje, na co se dá použít a uvidíme jestli je nadšení podloženo daty (třeba i těmi uvnitř DB 😉).

Video

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.