tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Global Azure Bootcamp 2019

20 Apr 2019 1 mins Azure, Azure Cosmos DB, Presentations & Speaking

Global Azure Bootcamp 2019. Jeden den, Azure po celém světě. A taky v Praze. I já přispěju svojí troškou do mlýna a povím vám něco o Azure Cosmos DB.

Azure CosmosDB je databáze s globálním škálováním a dostupností. Podporuje několik modelů ukládání a konzistence. Má garantovanou dobu odezvy bez ohledu na data. A to vše jako služba v Azure. Wow! Je to opravdu tak přímočaré? Nebo je nadšení třeba krotit? Vysvětlím vám, jak CosmosDB funguje, na co se dá použít a uvidíme jestli je nadšení podloženo daty (třeba i těmi uvnitř DB 😉).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. Speaker and Microsoft Most Valuable Professional. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.