tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: C# 8, 7.x, .NET Core 3, Visual Studio 2019, .NET 4.8 a ostatné novoty (Košice)

17 Jun 2019 1 mins Presentations & Speaking

V .NETu se dějou v posledních měsích velké změny. Trochu toho zmatku si srovnáme na WUGu v Košicích 18.6.2019 of 17:00. Tak neváhejte a doražte. Beztak bude pršet a Tatry jsou daleko. 😉

Prezentace

C# 8.0 dema

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.