tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: C# 8, 7.x, .NET Core 3, Visual Studio 2019, .NET 4.8 a ostatné novoty (Košice)

17 Jun 2019 1 mins Presentations & Speaking

V .NETu se dějou v posledních měsích velké změny. Trochu toho zmatku si srovnáme na WUGu v Košicích 18.6.2019 of 17:00. Tak neváhejte a doražte. Beztak bude pršet a Tatry jsou daleko. 😉

Prezentace

C# 8.0 dema

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.