tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: C# 8, 7.x, .NET Core 3, Visual Studio 2019, .NET 4.8 a ostatné novoty (Košice)

17 Jun 2019 Presentations & Speaking

V .NETu se dějou v posledních měsích velké změny. Trochu toho zmatku si srovnáme na WUGu v Košicích 18.6.2019 of 17:00. Tak neváhejte a doražte. Beztak bude pršet a Tatry jsou daleko. 😉

Prezentace

C# 8.0 dema

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.