tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG Days 2019

12 Sep 2019 1 mins .NET, .NET Core, C#, Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Už se jen dvakrát vyspíme a bude tu další ročník WUG Days (14.-15.9.).

Hlasováním a odborným výběrem byla vybrána 4 😮 moje témata.

  • .NET Core 3.0 a proč je to největší změna od zrodu .NET Core
  • Nullable reference types v C# 8 deep dive
  • Jak měřit výkon .NET kódu správně
  • Most common mistakes in using Tasks and in asynchronous code

Konference je zdarma, stačí se zaregistrovat.

Video

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.