tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG Days 2019

12 Sep 2019 1 mins .NET, .NET Core, C#, Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Už se jen dvakrát vyspíme a bude tu další ročník WUG Days (14.-15.9.).

Hlasováním a odborným výběrem byla vybrána 4 😮 moje témata.

  • .NET Core 3.0 a proč je to největší změna od zrodu .NET Core
  • Nullable reference types v C# 8 deep dive
  • Jak měřit výkon .NET kódu správně
  • Most common mistakes in using Tasks and in asynchronous code

Konference je zdarma, stačí se zaregistrovat.

Video

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.