tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG Days 2019

12 Sep 2019 1 mins .NET, .NET Core, C#, Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Už se jen dvakrát vyspíme a bude tu další ročník WUG Days (14.-15.9.).

Hlasováním a odborným výběrem byla vybrána 4 😮 moje témata.

  • .NET Core 3.0 a proč je to největší změna od zrodu .NET Core
  • Nullable reference types v C# 8 deep dive
  • Jak měřit výkon .NET kódu správně
  • Most common mistakes in using Tasks and in asynchronous code

Konference je zdarma, stačí se zaregistrovat.

Video

Video

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.