tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Entity Framework vs. SQL Server – co jste mohli udělat a neudělali; a co jste dělat neměli a přesto udělali (Brno)

7 Jan 2020 1 mins Presentations & Speaking

Společně s Vladimírem Mužným si už zítra střihneme náš duet s názvem “Entity Framework vs. SQL Server – co jste mohli udělat a neudělali; a co jste dělat neměli a přesto udělali” na WUGu v Brně. A protože je to duet, bude to dvojnásobné množství informací, tak neseďte doma a přijďte.

Entity Framework nabízí plno vlastností pro ulehčení a zrychlení práce. SQL Server má jeden z nejlepších optimalizátorů ve světě RDBMS. To ale neznamená, že selský rozum jde stranou. Jaké jsou tedy nejčastější prohřešky v návrhu aplikací s Entity Frameworkem a SQL Serverem a jak se jim vyhnout?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.