tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Entity Framework vs. SQL Server – co jste mohli udělat a neudělali; a co jste dělat neměli a přesto udělali (Brno)

7 Jan 2020 1 mins Presentations & Speaking

Společně s Vladimírem Mužným si už zítra střihneme náš duet s názvem “Entity Framework vs. SQL Server – co jste mohli udělat a neudělali; a co jste dělat neměli a přesto udělali” na WUGu v Brně. A protože je to duet, bude to dvojnásobné množství informací, tak neseďte doma a přijďte.

Entity Framework nabízí plno vlastností pro ulehčení a zrychlení práce. SQL Server má jeden z nejlepších optimalizátorů ve světě RDBMS. To ale neznamená, že selský rozum jde stranou. Jaké jsou tedy nejčastější prohřešky v návrhu aplikací s Entity Frameworkem a SQL Serverem a jak se jim vyhnout?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.