tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Jak měřit výkon .NET kódu správně (Praha)

21 Feb 2020 1 mins Presentations & Speaking

Každý potřebuje občas měřit rychlost kódu, že jo? Někdy pro porovnání dvou různých verzí, někdy v rámci optimalizací. Ale jak to udělat správně. A co to vlastně znamená “správně”? Jestli vás toto zajímá, přijďte 26.2.2020 na WUG.

Ačkoli obyčejné stopky a spuštění “konzolovky” může vypadat jako dobrý nápad pro měření výkonu, není to tak. .NET aplikace mají plno koleček, které se točí. Jak tedy korektně změřit a porovnat výkon kódu? Kde jsou chytáky?

Prezentace

Kód 1

Kód 2

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.