tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Jak měřit výkon .NET kódu správně (Praha)

21 Feb 2020 1 mins Presentations & Speaking

Každý potřebuje občas měřit rychlost kódu, že jo? Někdy pro porovnání dvou různých verzí, někdy v rámci optimalizací. Ale jak to udělat správně. A co to vlastně znamená “správně”? Jestli vás toto zajímá, přijďte 26.2.2020 na WUG.

Ačkoli obyčejné stopky a spuštění “konzolovky” může vypadat jako dobrý nápad pro měření výkonu, není to tak. .NET aplikace mají plno koleček, které se točí. Jak tedy korektně změřit a porovnat výkon kódu? Kde jsou chytáky?

Prezentace

Kód 1

Kód 2

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. Speaker and Microsoft Most Valuable Professional. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.