tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Raňajky s GOPASom: Optimalizácia v .NET (jednoducho a isto)

1 Jun 2020 1 mins Presentations & Speaking

Tentokrát tu mám jednu pozvánku na akci, kterou si můžete trochu netradičně naladit na svých přijímačích ráno a udělat si společně s mou maličkostí informacemi nabitý start dne ve vašem homeofficu. Jedná je o akci “Raňajky s GOPASom: Optimalizácia v .NET (jednoducho a isto)” tento čtvrtek od 9:00.

Pokusím se vám ukázat, že kód můžete dramaticky vylepšit i bez profilování, benchmarkování a podobných technik a nástrojů. Stačí znát pár základních běžných vlastností kolem .NETu a můžete jednoduše dosáhnout zlepšení rychlosti vašeho kódu.

Raňajky banner

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.