tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Raňajky s GOPASom: Optimalizácia v .NET (jednoducho a isto)

1 Jun 2020 1 mins Presentations & Speaking

Tentokrát tu mám jednu pozvánku na akci, kterou si můžete trochu netradičně naladit na svých přijímačích ráno a udělat si společně s mou maličkostí informacemi nabitý start dne ve vašem homeofficu. Jedná je o akci “Raňajky s GOPASom: Optimalizácia v .NET (jednoducho a isto)” tento čtvrtek od 9:00.

Pokusím se vám ukázat, že kód můžete dramaticky vylepšit i bez profilování, benchmarkování a podobných technik a nástrojů. Stačí znát pár základních běžných vlastností kolem .NETu a můžete jednoduše dosáhnout zlepšení rychlosti vašeho kódu.

Raňajky banner

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. Speaker and Microsoft Most Valuable Professional. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.