tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

SQL Server Bootcamp 2020

9 Aug 2020 1 mins Presentations & Speaking

Na letošním SQL Server Bootcampu, který se koná online, se budete moci dozvědět něco o databázových enginech Firebird a Microsoft SQL Serveru v přednášce “Porovnání Firebird a Microsoft SQL Serveru”, kterou jsem připravil společně Vladimírem Mužným.

Vývojáři se obvykle dobře naučí pracovat s jedním typem databázového stroje, ale pokud si své znalosti a návyky přenesou na jiný databázový stroj, mohou se setkat s nepříjemnými dopady na výkonnost i kvalitu dat. Proto jsme se rozhodli porovnat některé rozdíly, které panují mezi dvěma často používanými databázemi – Firebirdem a Microsoft SQL Serverem.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.