tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

SQL Server Bootcamp 2020

9 Aug 2020 1 mins Presentations & Speaking

Na letošním SQL Server Bootcampu, který se koná online, se budete moci dozvědět něco o databázových enginech Firebird a Microsoft SQL Serveru v přednášce “Porovnání Firebird a Microsoft SQL Serveru”, kterou jsem připravil společně Vladimírem Mužným.

Vývojáři se obvykle dobře naučí pracovat s jedním typem databázového stroje, ale pokud si své znalosti a návyky přenesou na jiný databázový stroj, mohou se setkat s nepříjemnými dopady na výkonnost i kvalitu dat. Proto jsme se rozhodli porovnat některé rozdíly, které panují mezi dvěma často používanými databázemi – Firebirdem a Microsoft SQL Serverem.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.