tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Projekt “Průvodce vývojářů”

26 Aug 2020 1 mins Uncategorized

Zhruba poslední rok v mé hlavě krystalizoval nápad. Nápad vznikl na dvou pilířích. První je opakující se potřeba firem, kterou jsem potkával na různých konzultacích a školeních, na něco v podobě out-of-company (nebo možná out-of-box) review, konzultace, nápady nebo prostě jen nějaká forma možnost si s někým promluvit a ujasnit si problém nebo řešení. Druhý pilíř je kontinuální, po částech dávkované, vzdělávání a udržování teamu up-to-date.

Výsledkem je projekt Průvodce vývojářů. A abych tady neopisoval to, co už jsem jednou sepsal, můžete si všechny detaily přečíst na PruvodceVyvojaru.cz.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.