tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Projekt “Průvodce vývojářů”

26 Aug 2020 1 mins Uncategorized

Zhruba poslední rok v mé hlavě krystalizoval nápad. Nápad vznikl na dvou pilířích. První je opakující se potřeba firem, kterou jsem potkával na různých konzultacích a školeních, na něco v podobě out-of-company (nebo možná out-of-box) review, konzultace, nápady nebo prostě jen nějaká forma možnost si s někým promluvit a ujasnit si problém nebo řešení. Druhý pilíř je kontinuální, po částech dávkované, vzdělávání a udržování teamu up-to-date.

Výsledkem je projekt Průvodce vývojářů. A abych tady neopisoval to, co už jsem jednou sepsal, můžete si všechny detaily přečíst na PruvodceVyvojaru.cz.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.