tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: (Ne)Známé vlastnosti Azure Storage (online)

19 Feb 2021 1 mins Presentations & Speaking

Azure Storage je tak nějak moje oblíbená služba. A za ty roky co existuje jsem nasbíral a taky náhodou objevil hromadu zajimavých vlastností, o kterých možná nevíte nebo nevíte jak je použít. No a tak se na ně podíváme na WUGu 18.3.2021 od 17:00.

Ukládání dat do Azure Storage je dnes už asi normální věcí i pro on-premise aplikace 😉, ale víte, že Azure Storage není jen jedna služba, ale plno malých skrytých features, které mohou pomoci ušetřit, zrychlit aplikaci nebo prostě jen vyřešit nějaký problém jednodušeji?

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.