tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Co nás čeká v .NET 6 a C# 10 (Zlín)

14 Sep 2021 1 mins Presentations & Speaking

WUG ve 3D! Zlín se to rozhodl odstartovat a zkusíme se sejít IRL. A jak lépe to odstartovat, než se podívat na to co už za chvíli budeme mít na stole – .NET 6 a C# 10. Rozjedeme to 14.10.2021 od 17:30.

.NET 6 klepe na dveře a s ním samozřejmě novinky. Novinky v samotném .NETu, ale také v ASP.NET Core, Entity Framework Core a v samozřejmě též C# 10. Společně se na ně podíváme. Něco detailněji, nebo přehledově (a detaily někdy někdo později). Hlavně ale offline a ve 3D.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.