tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: .NET 6 extravaganza: C# 10 (online)

9 Jan 2022 1 mins Presentations & Speaking

Rok 2022 si na WUGu můžete otevřít přednáškou o C# 10, konkrétně 13.1.2022 od 17:00.

Další verze jazyka C# společně s .NET 6 je tu chvilku s námi. Na přednášce se dozvíte, co nového přináší, které změny stojí za to a jaké novinky jsou osobně diskutabilní.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.