tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: .NET 6 extravaganza: C# 10 (online)

9 Jan 2022 1 mins Presentations & Speaking

Rok 2022 si na WUGu můžete otevřít přednáškou o C# 10, konkrétně 13.1.2022 od 17:00.

Další verze jazyka C# společně s .NET 6 je tu chvilku s námi. Na přednášce se dozvíte, co nového přináší, které změny stojí za to a jaké novinky jsou osobně diskutabilní.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.