tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: .NET 6 extravaganza: .NET 6, BCL, … (online)

20 Jan 2022 1 mins Presentations & Speaking

Moje další přednáška ze série .NET 6 extravaganza, tentokrát o .NET 6, BCL a dalších. 20.1.2022 od 17:00.

Je tu další verze .NETu. Konečně LTS verze bez “Core” v názvu. Jaké jsou novinky? Kam směřujeme? Je .NET 6 silný základ pro následující roky (LTS) a aplikace?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.