tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: .NET 6 extravaganza: .NET 6, BCL, … (online)

20 Jan 2022 1 mins Presentations & Speaking

Moje další přednáška ze série .NET 6 extravaganza, tentokrát o .NET 6, BCL a dalších. 20.1.2022 od 17:00.

Je tu další verze .NETu. Konečně LTS verze bez “Core” v názvu. Jaké jsou novinky? Kam směřujeme? Je .NET 6 silný základ pro následující roky (LTS) a aplikace?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.