tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Novinky v .NET 7 a C# 11 (Brno)

24 Nov 2022 1 mins Presentations & Speaking

Tak .NET 7 a C# 11 máme finálně venku. Příští čtvrtek na WUGu se tomu podíváme na zoubek.

Několik týdnů nazpět byla uvolněna finalní verze .NET 7 a C# 11. Pojďme si společně projít hlavní změny a novinky, podiskutovat a společně vyzkoušet cokoli bláznivého s .NETem nás napadne.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.