tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Novinky v .NET 7 a C# 11 (Brno)

24 Nov 2022 1 mins Presentations & Speaking

Tak .NET 7 a C# 11 máme finálně venku. Příští čtvrtek na WUGu se tomu podíváme na zoubek.

Několik týdnů nazpět byla uvolněna finalní verze .NET 7 a C# 11. Pojďme si společně projít hlavní změny a novinky, podiskutovat a společně vyzkoušet cokoli bláznivého s .NETem nás napadne.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. Speaker and Microsoft Most Valuable Professional. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.