tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Gopas TechEd 2023

21 May 2023 1 mins Presentations & Speaking

Příští týden se bude konat Gopas TechEd. Letos jsem připravil 3 přednášky.

  • Co je nového v C# 11?
  • Úvod do NativeAOT v .NETu
  • Co nového v Entity Framework Core 7

Roční kadence vydávání nových verzí .NETu je neúprosná, a tak tu máme C# 11. V této přednášce se na novinky podíváme a kriticky zhodnotíme situaci.

NativeAOT je relativně nová věc v .NETu. Na této přednášce se s technologií NativeAOT seznámíme, řekneme si k čemu je to dobre, jaká jsou omezení, jaké výhody a samozřejmě jak celé soukolí kompletně nativniho kódu v .NETu používat.

Entity Framework Core uhání obrovskými kroky kupředu. A i verze 7 se nedrží pozadu a přidavá nové, a velmi zajímavé funkce. Někdo řekl JSON? Nebo výkon?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.