tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Na co mám/můžu použít Roslyn (Olomouc)

23 Sep 2023 1 mins Presentations & Speaking

Pokud to nemáte do Olomouce daleko, můžeme se ve středu 27.9.2023 od 17:00 potkat na WUGu v Olomouci s tématem Na co mám/můžu použít Roslyn.

Kompilátor C#, Roslyn, není vlastně jen kompilátor, ale celá sada nástrojů, které můžeme použít pro úpravu, správu a generování našeho kódu. V tomto WUGu se podíváme na code fixy, analysery, source generators a možná ještě něco dalšího.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.