tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: .NET Conf 2023 – Live Stream

9 Nov 2023 1 mins Presentations & Speaking

Trhák letošního roku – .NET 8 – 14.11. v premiéře ve Zlíně s celebritami. Řečeno normálně, společné sledování keynote .NET Conf 2023 v rámci WUGu ve Zlíně, následná diskuze s experty a také neformální hospoda. Lepší úterní večer asi těžko vymyslíte (nebo nejste opravdový geek 😄). Tak doufám, že se tam uvidíme.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.