tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Pišvejcova konstanta

1 Dec 2005 1 mins Uncategorized

Opět jsem se dozvě děl něco velice zajimavého. V matematice existuje tzv. Pišvejcova konstanta. I když podle definice se o konstantě moc mluvit nedá. No ona i ta definice je zajimavá.

Pišvejcova konstata je totiž číslo, kterým násobíme číslo získané pro získání čísla žádaného. 😃 Malý příklad: Jako výsledek experimentu/výpočtu vyšlo 20, my však potřebujeme výsledek 40, proto zvolíme jako Pišvejcovu konstantu číslo 2 a provedeme 20*2 ~> 40. A hotovo. 😄

PS: Neznáte další podobné “konstanty”?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.