tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

TIMESTAMP to STRING + ořez na Firebirdu/InterBase

21 Dec 2005 1 mins Firebird

Nedávno se v diskuzi objevil dotaz, jak překlopit datum a čas na string, a zároveň část uříznout (konec – setiny, vteřiny, atp.). Vzpomněl jsem si na trik Ivana Přenosila s přiřazením a vyjímkou. Stačilo tedy napsat proceduru:

SET TERM ^ ;
CREATE PROCEDURE TRUNCDATE (DATETIME VARCHAR(24))
RETURNS (RESULT VARCHAR(16))
AS
BEGIN
  result = '';
  result = datetime; --error, but the truncated value is assigned (I. Prenosil's tip)
  WHEN ANY DO EXIT; --catch error
END^
SET TERM ; ^

A bylo po problému. takto můžu ořezat co se mi zachce a jak se mi zachce. Stačí vyzkoušet:

execute procedure TruncDate(current_timestamp);

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.