tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Různé věci, různé (možnosti) tvoření

24 Dec 2005 1 mins Uncategorized

Velmi pěkné zamyšlení nad tím jak někteří programátoři dělají/chtějí dělat/mohou dělat různé věci různě. A na tyto různé věci nahlížíme každý různě. http://blogs.borland.com/chewy/archive/2005/12/23/22632.aspx

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.