tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Různé věci, různé (možnosti) tvoření

24 Dec 2005 1 mins Uncategorized

Velmi pěkné zamyšlení nad tím jak někteří programátoři dělají/chtějí dělat/mohou dělat různé věci různě. A na tyto různé věci nahlížíme každý různě. http://blogs.borland.com/chewy/archive/2005/12/23/22632.aspx

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.