tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Synchronizace threadů

28 Dec 2005 .NET

Včera jsem se pokušel napsat příklad, který by demonstroval co se stane, pokud thready využívající sdílený prostředek nejsou synchronizovány. Jak asi každý ví, že se to tam a tam může pokazit, snaží se automaticky myslet tak, aby tomuto nedeterministickému chování předešel. Já jsem však potřeboval napsat příklad, který by toto záměrně porušoval. Pachtil jsem se s tim poměrně dlouho – myslel jsem si, že špatný příklad lehce dokážu vytvořit – a hle, není to tak jednoduché. 😃

Pokud by tedy někdo potřeboval příklad, který by toto ukázal, může využít tento (těžce vymyšlený 😃 ):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Threading;
namespace synchro
{
	class Program
	{
		public static int globalni = 0;
		static void Main(string[] args)
		{
			for (int i = 0; i < 5; i++)
			{
				ThreadStart ts = new ThreadStart((new Worker()).Run);
				new Thread(ts).Start();
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
	class Worker
	{
		public Worker()
		{
		}
		public void Run()
		{
			//lock(typeof(Program))
			{
				int i = Program.globalni;
				i++;
				Thread.Sleep(new Random().Next(2000));
				Program.globalni = i;
				Console.WriteLine(Program.globalni.ToString());
			}
		}
	}
}