tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Asociace programu na pravé tlačítko pro složku

12 Feb 2006 1 mins .NET

Potřeboval jsem, abych si mohl svůj progámek spustit lehce přes kontextové menu vyvolané na složce. Ve starých zdrojácích v Delphi jsem našel funkci, která sloužila před lety. Pak jsem ji jen přepsal do C#. Kdo má zájem, může využít procedurku níže. Je úplně jednoduchá, kdo chce víc, nechť se podívá do registrů, jak to dělají jiné programy. 😉

public static void AssociateForFolder(string menuName, string exeName)
{
	RegistryKey rk = Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(@"Directoryshell", true);
	rk.CreateSubKey(menuName).CreateSubKey("command").SetValue("", """ + exeName + "" "%1"");
}

Pozn.: V ostrém nasazení doporučuji ošetřit vyjímky. 😃

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.