tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Co je to upgrade? // What’s upgrade?

6 Mar 2006 Uncategorized

Nahrazování starých chyb novými! // Replacing the old bugs with new ones!