tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

C# 3.0 – něco na tom je

12 Mar 2006 1 mins .NET

Zase jsem se po dlouhé době dokázal prokousat všemi možnými dokumenty, které jsem měl načtené v Opeře a jedním z dlouho-tam-ležících byl i článek C# 3.0 and LINQ. Obecně nejsem člověk, co má všechny novinky hned v malíčku a používá poslední jazykové konstrukty, co mě tam ale zaujalo, byla možnost rozšíření tříd o vlastní metody. No řekněte, není tohle nádhera:

public static class StringExtensions
{
  public static int ToInt32(this string s)
  {
    return int.Parse(s);
  }
}

Opravdu myslím, že tohle budu používat. 😃

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.