tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Chyby v programech

19 Mar 2006 1 mins Uncategorized

Před několik dny jsem slyšel zajímavou myšlenku, pokusím se ji přetlumočit i zde: “Není důležité psát programy bez chyb, ale takové programy, které se dokáží s chybou vyrovnat.".

Myslím, že to je velmi pěkně řečeno. Vezmu-li v úvahu, kolik (malých) chyb musí člověk zákonitě udělat při vývoji programu, případně, které již existují, bylo by opravdu dobré zaměřit se na zotavení po (větší (množině)) chybě (pramenících z více malých).

Asi nikdo z nás neví, co se stane za hodinu nebo co bude za rok, musíme jen doufat, že chyby (nejen v programech) se nám bude dařit řešit a hlavně jim předcházet.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.