tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Fórum nebo mailing-list?

9 Apr 2006 1 mins Uncategorized

V několika posledních týdnech jsem instaloval na některé stroje nové verze různého SW. A jak to při správném upgradu chodí, vždy něco nefungovalo.

To mě přivedlo na myšlenku, jestli je lepší pro podpru uživatelů mailing-list nebo fórum. Pokud má SW fórum, je to obecně mnohem přístupnější. Čtení i psaní dotazů je velmi jednduché a dobře se prohledává. Problémem je ale většinou kvalita, obsahuje často mnoho “vaty”. Také pokud chcete náhodou toto odebírat mailem (např. se o to zajímáte) nemá pro mail většina fór podporu.

Naproti tomu mailing-list má většinou lepší úroveň, povětšinou se dá najít i archiv a prohledat (ale ne vždy). Horší je to s položením dotazu, není to tak přímočaré. Výhodou je však možnost (díky podstatě fungování) odebírat jej mailem.

Nevím jak ostatní, ale pokud něco hledám, mám rád, když má SW mailing-list s archivem na webu. Pokud už pak nenajdu co potřebuju, není problém se přihlásit a dotaz položit (a později – je-li třeba – se zase odhlásit).

A co vy? Co máte raději?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.