tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Fórum nebo mailing-list?

9 Apr 2006 1 mins Uncategorized

V několika posledních týdnech jsem instaloval na některé stroje nové verze různého SW. A jak to při správném upgradu chodí, vždy něco nefungovalo.

To mě přivedlo na myšlenku, jestli je lepší pro podpru uživatelů mailing-list nebo fórum. Pokud má SW fórum, je to obecně mnohem přístupnější. Čtení i psaní dotazů je velmi jednduché a dobře se prohledává. Problémem je ale většinou kvalita, obsahuje často mnoho “vaty”. Také pokud chcete náhodou toto odebírat mailem (např. se o to zajímáte) nemá pro mail většina fór podporu.

Naproti tomu mailing-list má většinou lepší úroveň, povětšinou se dá najít i archiv a prohledat (ale ne vždy). Horší je to s položením dotazu, není to tak přímočaré. Výhodou je však možnost (díky podstatě fungování) odebírat jej mailem.

Nevím jak ostatní, ale pokud něco hledám, mám rád, když má SW mailing-list s archivem na webu. Pokud už pak nenajdu co potřebuju, není problém se přihlásit a dotaz položit (a později – je-li třeba – se zase odhlásit).

A co vy? Co máte raději?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.