tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Referencuji, referencuješ, referencujeme

10 Apr 2006 .NET, Firebird

A máme to tu zas. Mám na to prostě asi štěstí. Databáze “naklikávám” podle čmáranic v GUI (je to pohodlnější, neboť to umí ledacos doplnit). Jenže jak to něco doplňuje, něco se přehlédne.

Během ladění kódu (mj. hraju si teď s ASP.NET a je to zajímavé) mi to vyhazovalo FormatException na ExecuteNonQuery. Byl jsem z toho celkově zmatený a divil jsem se, že nedostávám nějaké přesnější info. Když jsem všechno několikrát prošel, zakomentoval, odkomentoval a stále nic, udělal jsem (pro mě) poslední pokus. Zapsal jsem insert přímo do zadání. A hle, hned jsem uviděl, kde to nesedí.

A právě tady mě GUI vypeklo. Jak jsem tam ládoval tabulky, u jedné jsem u FK nechal přednastavený integer, kdežto nadřazená tabulka byla varchar(32).

Ach jo, taková kravina a človek s tím stráví skoro hodinu času.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.