tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Referencuji, referencuješ, referencujeme

10 Apr 2006 1 mins .NET, Firebird

A máme to tu zas. Mám na to prostě asi štěstí. Databáze “naklikávám” podle čmáranic v GUI (je to pohodlnější, neboť to umí ledacos doplnit). Jenže jak to něco doplňuje, něco se přehlédne.

Během ladění kódu (mj. hraju si teď s ASP.NET a je to zajímavé) mi to vyhazovalo FormatException na ExecuteNonQuery. Byl jsem z toho celkově zmatený a divil jsem se, že nedostávám nějaké přesnější info. Když jsem všechno několikrát prošel, zakomentoval, odkomentoval a stále nic, udělal jsem (pro mě) poslední pokus. Zapsal jsem insert přímo do zadání. A hle, hned jsem uviděl, kde to nesedí.

A právě tady mě GUI vypeklo. Jak jsem tam ládoval tabulky, u jedné jsem u FK nechal přednastavený integer, kdežto nadřazená tabulka byla varchar(32).

Ach jo, taková kravina a človek s tím stráví skoro hodinu času.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.