tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Přednáška/Workshop ADO.NET (a WinForms)

3 May 2006 1 mins .NET

Zítra (4.5.) se na Fakultě Informatiky, MU Brno uskuteční přednáška či spíše workshop na téma ADO.NET a použití ve WinForms. Každý kdo má zájem se přijít podívat, nechť mi napíše, kapacita zatím je.

Místo a čas: učebna B117, 18:00

Pozn.: Jedná se o cyklus více přednášek, takže pokud bude zájem, uskuteční se i další.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.