tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Přednáška/Workshop ADO.NET (a WinForms)

3 May 2006 1 mins .NET

Zítra (4.5.) se na Fakultě Informatiky, MU Brno uskuteční přednáška či spíše workshop na téma ADO.NET a použití ve WinForms. Každý kdo má zájem se přijít podívat, nechť mi napíše, kapacita zatím je.

Místo a čas: učebna B117, 18:00

Pozn.: Jedná se o cyklus více přednášek, takže pokud bude zájem, uskuteční se i další.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.