tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Čtete streamy?

9 May 2006 1 mins .NET

A čtete je od začátku? Pravděpodobně ano.

To jsem si zase jednou naběhl. Vydloubal jsem ze sítě data, která mi jiná moje aplikace poslala a chtěl jsem je deserializovat a pracovat s nimi dál. Neustále jsem ale dostával výjimku s tím, že byl dosažen konec streamu před koncem parsování. A jak mi to teď k večeru nemyslí, začal jsem prapodivně hledat chybu. Nejprve jsem oveřil, že data jsou všechna – byla. Pak jsem začal laborovat s nějakými identifikátory na konci, abych si byl opravdu jistý (samozřejmě jsem na nic nepřisel). No a nakonec mě musel nakopnout google (viva google).

Jak jsem totiž zapsal data do streamu pro deserializaci, zapomněl jsem přesunout pozici na začátek. 😃 Ach jo. Deset minut jsem se hrabal v kódu (a samozřejmě jsem ho trochu rozvrtal, takže jsem to musel dávat zpět) a ona to byla takováhle prkotina. 😃

End of Stream encountered before parsing was completed.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.