tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Čtete streamy?

9 May 2006 1 mins .NET

A čtete je od začátku? Pravděpodobně ano.

To jsem si zase jednou naběhl. Vydloubal jsem ze sítě data, která mi jiná moje aplikace poslala a chtěl jsem je deserializovat a pracovat s nimi dál. Neustále jsem ale dostával výjimku s tím, že byl dosažen konec streamu před koncem parsování. A jak mi to teď k večeru nemyslí, začal jsem prapodivně hledat chybu. Nejprve jsem oveřil, že data jsou všechna – byla. Pak jsem začal laborovat s nějakými identifikátory na konci, abych si byl opravdu jistý (samozřejmě jsem na nic nepřisel). No a nakonec mě musel nakopnout google (viva google).

Jak jsem totiž zapsal data do streamu pro deserializaci, zapomněl jsem přesunout pozici na začátek. 😃 Ach jo. Deset minut jsem se hrabal v kódu (a samozřejmě jsem ho trochu rozvrtal, takže jsem to musel dávat zpět) a ona to byla takováhle prkotina. 😃

End of Stream encountered before parsing was completed.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.