tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Operátor ??

22 May 2006 .NET

V C# je zajímavý operátor. Jedná se o ??. Každý asi zná (nebo aspoň slyšel o) ?:, ale co ??.

Operátor ?? může pomoci při používání nullable typů. Často totiž potřebujete do jiné proměnné přiřadit buď hodnotu nebo vlastní “chybovou”. Samozřejmě vše lze ošetřit pomocí ifu (jako vždy), ale proč si věc neusnadnit.

int? x = null;
int y = x ?? -1;

Tato kontrukce nám zajistí, že pokud je x nenullové, bude do y přiřazena jeho hodnota. Jinak bude přiřazeno -1. Dobré, že? 😉