tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Hádanka (Firebird)

13 Aug 2006 Firebird

Mějme takovéto zadání:

create table new (old integer);
set term ^ ;
create trigger new_bu1 for new
active before update position 0
as
begin
  select new.old from new where old.old = new.old into new.old;
end^
set term ; ^
insert into new (old) values (1);
update new set old = 2;
select * from new;

Jaký bude výsledek? 😄

Pozn.: Vymyslel Milan Babuskov na firebird-suport listu.