tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Sortování v generické kolekci pomocí lambda expression

26 Jul 2008 1 mins .NET

Před několika měsíci jsem popisoval Sortování v generické kolekci anonymní metodou. Doba pokročila (C#3.0 a .NET 3.5) a tak není třeba vytvářet delegáta, můžete využít lambda expression (výsledek je ale stejný) a ušetřit si trochu psaní – možná i trochu zlepšit čitelnost kódu.

public void SortByPosition(bool descending)
{
    ((List<int>)this.Items).Sort((item1, item2) => (descending ? -1 : 1) * item1.CompareTo(item2));
}

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.