tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

is, as, != null

20 May 2009 1 mins C#, Programming in general

Po diskuzi v postu if, else, return jsem si uvědomil, že mám v kapse ještě jeden případ, který je podobně sporný-zajímavý. Tyto dvě konstrukce vídávám a opět v zásadě stejné – nebo ne?

Foo x = (y as Foo);
if (x != null)
{
  x...
}
else
{
  // <error>
}

resp. (samozřejmě můžeme i přiřadit do x)

if (y is Foo)
{
  (y as Foo)...
}
else
{
  // <error>
}

Osobně používam druhý způsob, opět spíše pocitově něž pro nějaký fakt (myslím, že z toho is je výsledek mého snažení lépe čitelný). A co vy? Případně máte nějaký argument proč používat jedno nebo druhé?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.