tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Jak (ne)zrušit službu u VSHosting

5 Jul 2012 1 mins Life

Jak (ne)zrušit službu u VSHosting – part deux

Vetšinou se snažím psát hlavně o službách apod., u kterých jsem se setkal s výjimečně dobrým přístupem. Stežovačů je všude dost.

Ale pro tentokrát to bude změna. 😃 Před skoro dvěma lety jsem potřeboval pro jeden projekt menší server. Po průzkumu trhu a pár doporučeních padla volba na VSHosting. Konkrétně jejich VDS/VPS. Pro projekt to stačilo a cena byla slušná. Zaplaceno bylo rovnou na rok, proč si přidělávat administrativu. Po roce se server prodloužil, žádný problém. Nyní ale vyvstala potřeba provoz ukončit. Toliko k úvodu do “problému”.

Obrátil jsem se tedy na obchodní oddělení s žádostí o ukončení. Předpokládal jsem nějakou plus minus měsíc výpovědní lhůtu a dobropisaci zbytku (přibližně půl roku) nevyužité částky. Jaké bylo moje překvapení, když, po urgenci, jsem byl odbyt odpovědí, že službu nelze ukončit.

Zde bych se rád zastavil. Jedna se o VPS. Zrušení je otázka deseti minut a žádné “zbytky” (jako například po fyzickém dedikovaném serveru). Slušně jsem se tedy zeptal, zdali se přeci jen nemůžeme domluvit, že zbývá ještě skoro polovina předplaceného období a že jsem pripraven akceptovat nějakou, oběma stranám vyhovující, výpovědní lhůtu. Po prvním týdnu bez odpovědi, urgenci a druhém týdnu stále bez odpovědi, stále bez zrušení…

Veřím, že je toto v podmínkách podchyceno. Předpokládal bych ale, že dobra platební morálka, neporušovaní podmínek, snaha o domluvu atp. by zasloužila alespoň odpověď. U VSHosting asi ne… Jasně, prachy mají, tak co.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.