tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Jak (ne)zrušit službu u VSHosting

5 Jul 2012 1 mins Life

Jak (ne)zrušit službu u VSHosting – part deux

Vetšinou se snažím psát hlavně o službách apod., u kterých jsem se setkal s výjimečně dobrým přístupem. Stežovačů je všude dost.

Ale pro tentokrát to bude změna. 😃 Před skoro dvěma lety jsem potřeboval pro jeden projekt menší server. Po průzkumu trhu a pár doporučeních padla volba na VSHosting. Konkrétně jejich VDS/VPS. Pro projekt to stačilo a cena byla slušná. Zaplaceno bylo rovnou na rok, proč si přidělávat administrativu. Po roce se server prodloužil, žádný problém. Nyní ale vyvstala potřeba provoz ukončit. Toliko k úvodu do “problému”.

Obrátil jsem se tedy na obchodní oddělení s žádostí o ukončení. Předpokládal jsem nějakou plus minus měsíc výpovědní lhůtu a dobropisaci zbytku (přibližně půl roku) nevyužité částky. Jaké bylo moje překvapení, když, po urgenci, jsem byl odbyt odpovědí, že službu nelze ukončit.

Zde bych se rád zastavil. Jedna se o VPS. Zrušení je otázka deseti minut a žádné “zbytky” (jako například po fyzickém dedikovaném serveru). Slušně jsem se tedy zeptal, zdali se přeci jen nemůžeme domluvit, že zbývá ještě skoro polovina předplaceného období a že jsem pripraven akceptovat nějakou, oběma stranám vyhovující, výpovědní lhůtu. Po prvním týdnu bez odpovědi, urgenci a druhém týdnu stále bez odpovědi, stále bez zrušení…

Veřím, že je toto v podmínkách podchyceno. Předpokládal bych ale, že dobra platební morálka, neporušovaní podmínek, snaha o domluvu atp. by zasloužila alespoň odpověď. U VSHosting asi ne… Jasně, prachy mají, tak co.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.