tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Global Azure Bootcamp 2016

11 Apr 2016 1 mins Azure, Cloud, Presentations & Speaking

Kdo by řekl, že je to už rok? Protože jsem vždycky tíhnul k datům i letos jsem připravil něco kolem dat. Konkrétně Azure Blob Storage netradičně. Ona se totiž tato služba dá využít na plno reálných, funkčních – a přesto neznámých – věcí. Tak doufám, že dorazíte.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.