tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Tasky a await pěkně od základu a jednoduše (Brno)

7 Nov 2016 Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

V Praze to byla zábava. Narazili jsme na otázky, u kterých jsem viděl často chyby a tak jsem byl rád, že jsme to mohli dopodrobna rozebrat. Doufám, že si to stejně na prvočinitele rozebereme i v Brně. Přijďte na WUG 15.11.2016 od 17:00.

Kolem Tasku, TPL, async a await a IO operací, … jsem už jako přednášející povídal hodně věcí, ale stále vidím, že se opakují stejné chyby. Chyby, které pramení z míchání pojmů a nedodržovaní základních principů. Potom veškeré použití vede ke zneužití a lepení oprav na opravy, místo “vyztužení” základu. Takže to vezmeme pěkně od základu, žádné fajnové věcičky. Něco na čem se dá stavět a dává solidní vědomosti.

Záznam z akce.