tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest (Brno)

14 Mar 2017 1 mins Presentations & Speaking

Z Brna se stává konferenční hub. Je to jasný. Tedy alespoň v mé sociální bublině. To máme WUG Days, G2B•TechEd, teď MS Fest v rychlém časovém sledu. A to je teprve březen. Až uvidíte co se ještě chystá…

Letošní MS Fest v Brně proběhne 18.-19.3. s podobným programem jako v Praze. Hned první dva sloty v sobotu dopoledne se můžeme potkat. Připraveno jest:

  • Tasky a async od základů
  • Entity Framework Core – vo co de

Pokud vás něco z těchto dvou témat nebo věcí příbuzných zajímá, rád vás uvidím. Na dotazy bude také čas.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.