tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest (Brno)

14 Mar 2017 1 mins Presentations & Speaking

Z Brna se stává konferenční hub. Je to jasný. Tedy alespoň v mé sociální bublině. To máme WUG Days, G2B•TechEd, teď MS Fest v rychlém časovém sledu. A to je teprve březen. Až uvidíte co se ještě chystá…

Letošní MS Fest v Brně proběhne 18.-19.3. s podobným programem jako v Praze. Hned první dva sloty v sobotu dopoledne se můžeme potkat. Připraveno jest:

  • Tasky a async od základů
  • Entity Framework Core – vo co de

Pokud vás něco z těchto dvou témat nebo věcí příbuzných zajímá, rád vás uvidím. Na dotazy bude také čas.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.