tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest (Brno)

14 Mar 2017 1 mins Presentations & Speaking

Z Brna se stává konferenční hub. Je to jasný. Tedy alespoň v mé sociální bublině. To máme WUG Days, G2B•TechEd, teď MS Fest v rychlém časovém sledu. A to je teprve březen. Až uvidíte co se ještě chystá…

Letošní MS Fest v Brně proběhne 18.-19.3. s podobným programem jako v Praze. Hned první dva sloty v sobotu dopoledne se můžeme potkat. Připraveno jest:

  • Tasky a async od základů
  • Entity Framework Core – vo co de

Pokud vás něco z těchto dvou témat nebo věcí příbuzných zajímá, rád vás uvidím. Na dotazy bude také čas.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer, .NET, C# and Firebird expert, focusing on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.